__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"13aa7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"13aa7":{"val":"var(--tcb-tpl-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"13aa7":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Current Progress
Current Progress
Current Progress
CONDUCERE + FACULTățI

  Conducere Universitate  

 • RECTOR - Prof. univ. dr. ing. Vasile ŢOPA
 • SECRETAR-ȘEF UNIVERSITATE - Dr. Ing. Lia CHIOREAN
 • REPREZENTANT STUDENȚI - Sergiu Covaci

  Facultăți  

Informatii despre secretariate

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 • Secretar Sef

Ing. Delia TODORUŢ

telefon: +40 264 401 847; fax: +40-264-590255

e-mail: delia.todorut@arch.utcluj.ro

Facultatea de Automatica si Calculatoare

 • Secretar Sef

Ing. Luciana Marinela Abrudanu

telefon: : +40-264-401218

e-mail: Luciana.Abrudanu@staff.utcluj.ro

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

 • Secretar Sef

Ing. Maria Cicilia RAD  

telefon: 0264401658; fax: 0264/415490

e-mail: cicilia.rad@staff.utcluj.ro

Facultatea de Constructii

 • Secretar Sef

Ing. LILIANA IACOB

telefon: 0264 – 401250; fax: 0264 – 594967

e-mail:  liliana.iacob@staff.utcluj.ro

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

 • Secretar Sef

Dr. Ing. Simona RODEAN

telefon: 0264-401612

e-mail:  srodean@staff.utcluj.ro

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Secretar Sef

Ing. Tamara GOGA

telefon: +40-264-401224; fax: +40-264-591689

e-mail:  Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

 • Secretar Sef

Corina - Adriana Bondor

telefon: +40 264 401 622; fax: +40 264 415 054

e-mail: Corina.Bondor@staff.utcluj.ro

Facultatea de Inginerie Electrică

 • Secretar Sef

Ing. Andrea LOTEI

telefon: +40 - (0)264 - 401460

e-mail:  SecretarFIE@staff.utcluj.ro

Facultatea de Instalații

 • Secretar Sef

Ing. Graţiela BUGNARIU

telefon: 0264 202 509

e-mail: gratiela.bugnariu@insta.utcluj.ro