• RECTOR - Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa
  • SECRETAR-ȘEF UNIVERSITATE - Dr. Ing. Lia Chiorean
  • REPREZENTANT STUDENȚI - Titus Maghiar


ȘTIAȚI CĂ...?

Ierarhia administrativă a universității este:

  • Rector - conduce universitatea
  • Prorector
  • Decan - conduce facultatea din cadrul Universității
  • Prodecan