August 19, 2020

Conducere

Biroul Consiliului de Administrație

Rector

Prof. univ. dr. ing. Vasile ŢOPA

Str. Memorandumului 28, sala 210

Tel: +40-264-202 202 int. 2202
Secretariat: Tel: +40-264-202 209 int. 2209
E-mail: Vasile.Topa@et.utcluj.ro

Prorector - Cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică

Prof. univ. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI

Str. Memorandumului 28, sala 207

Tel: +40-264-202 395 int. 2395
Secretariat: Tel: +40-264-202 211 int. 2211
E-mail: Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro

Prorector - Didactic

Prof. univ. dr. ing. Daniela Lucia MANEA

Str. Memorandumului 28, sala 215

Tel: +40-264-202 205 int. 2205
Secretariat: Tel: +40-264-202 290 int. 2290
E-mail: Daniela.Manea@cif.utcluj.ro

Prorector - Management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic

Prof. univ. dr. ing. Daniela POPESCU

Str. Memorandumului 28, sala 105

Tel: +40-264-202 218 int. 2218
Secretariat: Tel: +40-264-202 219 int. 2219
E-mail: Daniela.Popescu@muri.utcluj.ro

Prorector - Managementul resurselor şi politici financiare

Prof. univ. dr. ing. Dan PITICĂ

Str. Memorandumului 28, sala 110

Tel: +40-264-202 203 int. 2203
Secretariat: Tel: +40-264-202 215 int. 2215
E-mail: Dan.Pitica@ael.utcluj.ro

Prorector - Relaţii Internaţionale

Prof. univ. dr. ing. Silviu Dan MÂNDRU

Str. Memorandumului 28, sala 103

Tel: +40-264-202 204 int. 2204
Secretariat: Tel: +40-264-202 282 int. 2282
E-mail: Dan.Mandru@mdm.utcluj.ro

Prorector - Tehnic, administraţie şi patrimoniu

Conf. univ. dr. ing. Hortensiu Liviu CUCU

Str. Memorandumului 28, sala 115
Tel: +40-264-202 206 int. 2206
Secretariat: Tel: +40-264-202 216 int. 2216
E-mail: Liviu.Cucu@staff.utcluj.ro

Prorector - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Prof. univ. dr. Petrică POP-SITAR

Str. Victor Babes, nr. 62, Baia Mare
Tel: +40-262-218 922
Secretariat: Tel: +40-262-218 922
E-mail: Petrica.Pop@cunbm.utcluj.ro

DIRECTOR IOSUD

Prof. univ. dr. ing. Doina PÎSLĂ

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15
Tel: +40-264-202 359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

SECRETAR - ȘEF UNIVERSITATE

Dr. Ing. Lia CHIOREAN

Str. Memorandumului 28, sala 209
Tel: +40-264-202 209 int. 2209
E-mail: Chiorean.Lia@staff.utcluj.ro

DIRECTOR - GENERAL ADMINISTRATIV

Ec. Cornel MUREŞAN

Str. Memorandumului 28, sala 117
Tel: +40-264-202 207 int. 2207
E-mail: Cornel.Muresan@staff.utcluj.ro

DIRECTOR - GENERAL ECONOMIC

Ec. Laura RUSU

Str. Memorandumului 28, sala 303
Tel: +40-264-402 319 int. 2319
E-mail: Laura.Rusu@staff.utcluj.ro


Ierarhia administrativă a Universității

Rector

Prorector

Decan

Prodecan

Titlurile cadrelor didactice 

Profesor Universitar

Conferențiar Universitar

Lector Universitar

Asistent Universitar