• Creditele reprezintă cantitatea de muncă și timp investită pentru a promova examenul la disciplina respectivă. Un credit este echivalent cu 30 de ore împărțite pe cursuri, seminare, practică, lucru individual și verificări.
  • În cazul în care nu ai restanțe în nici unul dintre semestre, înseamnă că ai obținut 60 de credite (30/semestru) și ești considerat integralist.
  • Acest sistem de credite urmează sistemul BOLOGNA, fiind unul standardizat al învățământului european, unde poți obține 60 de credite într-un an universitar, valoarea acestora fiind echivalentă în toate universitățile participante.

ȘTIAȚI CĂ...?

  • Oricare student al Universității Tehnice, poate continua studiile în oricare dintre țările UE, la același profil fără a susține alte diferențe, și de a continua din același punct. Media semestrială se calculează: