Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Secretariat:

 • Secretar Șef

 • Secretar

Ing. Delia Todoruț

telefon: +40 264 401 847; fax: +40-264-590255

e-mail: delia.todorut@arch.utcluj.ro

 • Secretar Șef

 • Secretar

Ing. Delia Todoruț

telefon: +40 264 401 847; fax: +40-264-590255

e-mail: delia.todorut@arch.utcluj.ro

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Secretariat:

Sala 48

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

 • CTI Ro an I, II

 • AIA română

 • AIA EN; CTI En An I, II

 • CTI An III, IV

Petrică-Druhora Eugenia

telefon: +40-(0)264-202458

email: Eugenia.Petrica@aut.utcluj.ro

Grupuri de facebook utile:

AC Studenții UTCN

AC UTCN 2020 - 2024

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Secretariat:

Sala B104

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

 • Secretar șef

 • AR

 • ITT, MTR

 • IM, MFN, SET, MIAIA

Ing. Maria Cicilia RAD

telefon: +40 264 401 658, fax: +40 264 415 490

e-mail:  cicilia.rad@staff.utcluj.ro

Facultatea de Construcții

Secretariat:

Sala 468

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

e-mail: secretariat.constructii@staff.utcluj.ro

 • Secretar Șef

 • Ing. Civilă An I

 • MTC

 • IE

 • CCIA En

Ing. Liliana IACOB

Sala 471

telefon: +40 264 401 250

tel / fax: +40 264 594 967

e-mail: liliana.iacob@staff.utcluj.ro

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

Secretariat:

Sala A105

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

 • Secretar Șef

 • Ing. Econ. Industrială

 • Robotică

 • Ing. Industrială

Dr. Ing. Simona RODEAN

Sala 471

telefon: +40 264 401 612

e-mail: srodean@staff.utcluj.ro

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Secretariat:

Sala 357

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

 • Secretar Șef

 • Anii I, II

Ing. Tamara Goga

telefon: +40 264 401 224

fax: +40 264 591 689

e-mail: Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Grupuri de facebook utile:

ETTI Studenții UTCN

ETTI UTCN 2020 - 2024

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Secretariat:

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

Telefon: +40 264 401 622

Fax: +40 264 415 054

Secretar șef:

Corina - Adriana Bondor

e-mail: Corina.Bondor@staff.utcluj.ro

Secretar:

Eugenia Adriana Anastasiu

Grupuri de facebook utile:

IMM Studenții UTCN

IMM UTCN 2020 - 2024

 

Facultatea de Inginerie Electrică

Secretariat:

Sala 42

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro

 • Secretar Șef

 • Secretare

Ing. Andrea Lotei

telefon: +40 264 401 460

Facultatea de Instalații

Secretariat:

Sala l102

L - V   8.00 - 9.00 și 11.00 - 14.00

Telefon: +40 264 202 509; +40 264 202 510

 • Secretar Șef

 • Secretar

Ing. Graţiela Bugnariu