Află ce este sesiunea de la domnul profesor Grama Alin.

Pe toată durata facultății sigur te vei întâlni cu cele 3 metode de evaluare: evaluarea cunoștințelor (examen), evaluare pe parcurs (parțial) și evaluarea competențelor (colocviu). Pentru a promova, trebuie sa obții o notă mai mare sau egală cu 5 pentru oricare dintre cele menționate mai sus.

Cuvântul cel mai temut de studenți, „sesiunea”, este perioada de la sfârșitul semestrului când sunt susținute examenele, fiind împărțită în cea de examinare și cea de restanțe. Din păcate, se pot susține examene doar din materiile semestrului respectiv. Promovarea examenului în sesiunea de restanțe curentă nu te oprește din a lua bursă!

  • Colocviu

  • Parțial

  • Examen

Colocviul

Colocviul reprezintă o metodă de evaluare cu un aspect practic, fiind similar cu exercițiile lucrate la laborator în decursul întregului semestru. Acesta este susținut în presesiune (ultimele două săptămâni dinaintea sesiunii). Însă ai grijă! În funcție de facultate, promovarea colocviului condiționează participarea la examen.

ȘTIAȚI CĂ...?

  • Pe parcursul anului există mai multe tipuri de sesiuni printre care se numără cea de toamnă și sesiunile speciale, ce se întâmplă doar în condiții excepționale hotărâte la nivel de facultate. În cadrul acestor sesiuni se pot susține examene din toate materiile indiferent de an.